Harmonogram podujatí

Centrum Správnej Pomoci

Slovensko a samosprávy

Video prezentácie

Počasie cez online kamery
Akvaparky na Slovensku Slovensko západ - strediská Slovensko stred - strediská Slovensko východ - strediská Vysoké Tatry - strediská Nízke Tatry - strediská Veľká a Malá Fatra - strediská Orava a Kysuce - strediská Mestá a obce Slovenska

Reklama z regiónu

Podporte nás na FB

Preklad stránkySlovensko aktuálne

Praktické info. / všeobecne /

Voľný čas
Banskobystrický kraj

Slovensko - krajské regióny

S rozlohou 9 454 km2 je Banskobystrický kraj najväčším krajom v Slovenskej republike. Rozprestiera sa v južnej časti stredného Slovenska, pričom na juhu hraničí s Maďarskou republikou, na východe s Košickým krajom, na severe s Trenčianskym a Žilinským krajom a na západe s Nitrianskym krajom. Podľa územno-správneho usporiadania sa kraj člení na 13 okresov (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom), v ktorých sa ku koncu roka 2011 nachádzalo 516 obcí z toho 24 miest. Územie kraja patrí do povodia riek Hron, Ipeľ a Slaná. Pre Banskobystrický kraj je charakteristická veľká rozmanitosť geomorfologickej modelácie,  od vysokohorských polôh na severe územia cez členitú strednú časť až po mierne zvlnené a rovinné plochy Juhoslovenskej kotliny na juhu územia.

Najvyšším vrchom Banskobystrického kraja je vrch Ďumbier (2 043 m n.m.) nachádzajúci sa v Nízkych Tatrách v okrese Brezno. Najnižšie miesto v kraji nájdeme v katastri obci Ipeľské Predmostie (126 n.m.) v okrese Veľký Krtíš. Na územie kraja zasahuje päť národných parkov (Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Muránska planina, Národný park Veľká Fatra a Národný park Slovenský kras), 4 chránené krajinné oblasti  a množstvo národných prírodných rezervácií, chránených priestorov, lokalít a objektov s nižším stupňom ochrany.

Tri mestá, Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica boli vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie, pričom Banská Štiavnica bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Špania Dolina, Štiavnicke Bane a Sebechleby - Stará Hora sú pamiatkové rezervácie vidieckych sídiel. 

Banskobystrický kraj má významnú pozíciu z hľadiska zásob a ťažby nerastných surovín a bohatého výskytu minerálnych , termálnych a liečivých vôd. V kraji sa nachádzajú dve kúpeľné mestá (Sliač, Dudince) a štyri kúpeľné miesta. Územie kraja je mimoriadne bohaté na prírodné krásy, ktoré sú hojne využívané v severnej časti ako centrá zimného turistického ruchu. 
© 2020 RIPS.sk • KontaktChcem vlastnú stránku RIPS.skBezplatne pridať firmu do odvetviaPrihláseniePodmienky používania